Liturģijas jeb: Slavas dziesmas un lūgšanas, piesaukšanas un aizlūgšanas.

Brāļu draudzes jeb hernhūtiešu dziesmu krājums; publicēts bez izdevēja norādes Bārbijā. Tas sastāv no divām daļām: I daļa "Draudzes kārtu dziesmas un lūgšanas" ir tulkojums no vācu valodas - diviem Bārbijā izdotiem krājumiem 1793. un 1794. gadā; II daļā varētu būt ievietotas Loskīla oriģināldziesmas un atdzejojumi no dažādām vācu brāļu draudzes grāmatām, nosaukums: "Simts garīgas dziesmiņas, kur atrodas dažas mācīšanas un apliecināšanas, lūgšanas un sarunāšanās tās dvēseles ar sevi pašu". Grāmata dalīta bez maksas.
Vairāki atkārtoti izdevumi: 2. - 1830 (Jelgava: Stefenhāgens un dēls); 3. - 1840 (Jelgava: Stefenhāgens un dēls); 4.- 1847 (Jelgava: Stefenhāgens un dēls) ; 5. - 1851 (Jelgava: Stefenhāgens un dēls); 6. - 1866 (Rīga: E.Plates).

Title in original language

Liturgische Gesänge der evangelischen Brüdergemeinen; Litaneyen für die Chore.

Type of publication

Book

Type of work

Translation

Publishing year/ place

1797, 39249 Barbija, Vācija