Latvieši priekš un iekš septiņsimts gadiem

No iecerētā dzejojuma par latviešu smago likteni baronu jūgā pēc K. nāves publicēti 4 panti (M. Kaudzītes grām. "Atmiņas no "tautiskā laikmeta"..", 1, 1924).

Type of work

Original work