Un sākas viss no svilpaunieka

Saturs 
Ieraksti Rīgas dienasgrāmatā
Lai ziedam - zieda, maizei maizes gods
Latgales ceļu zīmes

Veltījumi: Benediktam, A. Čakam, A. Grigulim, N. Hikmetam, J. Ivanovam, A. Klintij, I. Lasmanim, A. Miglānam, P. Miglinīkam, Rainim, M. Rudzītim, A. Samsonam, B. Saulitim, A. Skalbem, A. Stankevičam, P; Varslavānam, P. Voitkānam, J. Zāberam, P. Zeilem.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1979, Rīga