Fragmenti no "Mana dzīves rīta"

"Mans dzīves rīts" sarakstīts Ropažu draudzes skolā, 1892. gada beigās: iesākts 26. oktobrī un nobeigts 8. decembrī. Gandrīz katru dienu rakstītas pāra lapiņas, bieži vien no rītiem, kad vēl nav jāiet klasē. Vispirms šis darbs saucies: "No bērnu dienām". Bet iesūtot viņu 1893. g. "Austrumam", jau nosaukts par "Manu dzīves rītu". Ar iespiešanu redakcija vilcinājās, tā ka šis krietnais sacerējums atklātībā parādījās tikai 1894. gadā (1.-4. nr.). Salīdzinot iespiesto "Manu dzīves rītu" ar rokrakstu, kas, kā par brīnumu, uzglabājies, redzam, ka palikušas neiespiestas vairākas vietas, ne mazāk raksturīgas un spilgtas. Pat vairāk: taisni šīs vietas rāda. cik dzīva fantāzija un cik labas novērošanas spējas ir bijušas mazajam Atim."Pirmpublicējumā izlaistās vietas publicētas vēlāk žurnālā Daugava, Nr. 3, 1928. Alfrēds Goba. Daugava, Nr. 3, 1.03.1928.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

3

Author of the comment

Publishing year/ place

01.03.1928, Rīga