Latviešu grāmatniecības celmlauzis

Koncentrēts pārskats par Stālberga izdevējdarbību un lomu nacionālajā kustībā. Rakstu parakstījis: O.Olte, Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas redaktors.

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

76.

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

17.05.1977, Jelgava