Latviešu Tautas kalendārs, 1889.

Kārļa Stālberga sastādītā kalendāra (1881-1888) pēdējais gadagājums.
Saturā arī:
Kārļa Stālberga dzeja
[A.Pumpurs] Erkus Munte. Bildes iz veciem prūšu stāstiem.
Notecējusi veksele [stāsts]
Hoppelpoppels [par Napoleonu I]
Šlēzijas vīns [humoristisks stāstiņš]
Kārlis Stālbergs. Kāds gandrīz piemirsts latviešu draugs [ar portretu, par Ivanu Hīmilleru (Hümüller)].
Skaitļu noslēpumi
Ansiņ, kur stabulīte? [Stālberga polemisks raksts]
Kaspars Biezbārdis. Mūsu zemeslodes gaišums mēneša virsū.
Romiešu izšķērdība
Trešie vispārīgie dziesmusvētki
Vēl kāds vārds strīdus lietā ar Dr. Augustu Bīlenšteinu
Tautas kalendāra lasītājiem

Pielikumā: Kabatas kalendārs. Sienas kalendārs.

Publisher

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Type of publication

Periodical publication

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1888, Jelgava