Rokas kalendārs uz 1870. gadu

Kārļa Stālberga izdots kalendārs ar kalendāro daļu un dažām reklāmām galā, interesants ar latviešu personvārdu darinājumiem, turpinot Baltijas vācu mācītāja Kristofa Hardera aizsākto tradīciju. Arī šajā kalendārā daļa no personvārdiem ir darināti, izmantojot slavējamas ētiskas īpašības - godu, cieņu, strādīgumu utml., no otras puses - uzsverot dievbijību kā acīmredzot tobrīd vēl pašsaprotamu indivīda iezīmi. Ieskatam daži kalendārā ievietoti personvārdi: Acuvairs, Nerauda, Ābele, Jautra, Puškaitis, Dievadots, Laimons, Dievmīļa, Dievgodis, Mieraslavs, Līgone utml.
Kā vēlāk norāda pats Stālbergs, šos personvārdus darinājis Kaspars Biezbārdis. Sal.: Atbilda Dr.A.Bīlenšteinam un "Latviešu Avīzēm". Latviešu tautas kalendārs 1887. Izdots no Viesuļa [K.Stālberga]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls, 1886. 56.-57.lpp.

Publisher

Kārļa Stālberga apgāds

Type of publication

Periodical publication

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1869, Rīga
Pēterburgas priekšpilsēta, Dzirnavu iela 22.