Atnāc mani vēl satikt

AnotācijaDzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzeja ir izjūtu zvaigznājs, kas dus cilvēku dvēselēs. Dzejniece vārdos izsaka sāpes un prieku, kas apslēpts klusē likteņa dziļumos.

Ilustrējis Ēriks Lipe. Vāka foto: Gunārs Ozoliņš.

Publisher

Poligrāfijas infocentrs

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789984809007 (iesiets)

Publishing year/ place

2007, Rīga