Zemes balss

Apraksts„Man dzimtās zemes
balss
ir manu māju balss...”

Kornēlijas Apškrūmas vārds sen vairs neprasa komentārus. Tautā iemīļotā dzejniece savā jaunajā dzejoļu krājumā Zemes balss runā par lietām un parādībām, kas tuvas un svarīgas viņas lasītājiem: dzimtenes mīlestību, dzimtās puses un dzimtās zemes skaistumu, darbu, kas šo skaistumu veicina, sev tuviem cilvēkiem un vēl, un vēl... Ir arī ironiskas rindas par dzīves negācijām, traģiska sāpju izjūta, tomēr ticība labajam gūst virsroku.
Jaunais krājums būs lieliska dāvana visiem Kornēlijas Apškrūmas dzejas cienītājiem.

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789934028274

Publishing year/ place

2012, Rīga