Ceļojums gadalaikos

AnotācijaKornēlijas Apškrūmas dzejoļu krājumā apkopoti dzejoļi par Latvijas dabu gadalaikos. Mākslinieciskajam noformējumam izmantotas Ritas Blaževičas akvareļgleznas.
Redaktore Iluta Moldane-Greiškane. Viļņa Lapiņa grāmatas dizains.

Publisher

Izdevniecība "Annele"

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789934559020

Publishing year/ place

2017, Rīga