Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis, biogrāfiski literārisks apcerējums

Ieskats Esenberģa dzīvē un daiļradē, t.p. publicēts arī Jāņa Esenberģa Kopotu rakstu 1. sējuma sākumā un Plūdoņa Kopotos rakstos.

Publisher

Apgāds "Zalktis"

Type of publication

Book

Type of work

Reception

Person of reception

Publishing year/ place

1910, Rīga