Lai diena būtu arī piedzimusi

Piezīmes par 1980. gadā izdotajām latviešu dzejas grāmatām.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

14

Publishing year/ place

03.04.1981, Rīga