Rakstīšana ir sekas

Par 1979. gadā periodikā publicēto jauno autoru prozu.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

12

Publishing year/ place

21.03.1980, Rīga