Atbalsis sadzirdēt

Publicitātes informācija Pārlapojot krājumu, atklājas dzejnieka jūtu pasaule, kā arī lasāmi dzejoļi, kas veltīti Veronikai Strēlertei, Velgai Krilei, Ojāram Vācietim, Mārim Čaklajam u.c. rakstmīļiem, arī fotogrāfam Gunāram Bindem, pianistam Andrejam Osokinam.

Vāka noformējumā izmantota Andras Pelnas glezna "Krustcelēs".

Publisher

LiePA

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789934608087

Publishing year/ place

2021, Liepāja