Par mūsu "oriģināllubu" literatūras papildināšanos ar "jaunām sēnalām" un kā to varētu novērst

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

44

Publishing year/ place

03.11.1978, Rīga