Vēl viens no aizliegtajiem

Komentārs savulaik aizliegtajam Ēvalda Vilka rakstam "Cilvēks aiz durvīm"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

25

Author

Person of reception

Publishing year/ place

22.06.1989, Jūrmala