Spēlēju, dancoju

Esejveida pētījumu par Raiņa lugu, kurā izvirzīti lugā aktuāli jautājumi par indivīda un nācijas attīstības dialektisko kopsakarību.
Sakarā ar Dzejas dienām un dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņas dienām.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

37

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

11.09.1976, Rīga