Vai veidojas jauni talanti?

Par jauno autoru dzejoļu publikācijām rajonu laikrakstos.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

43

Publishing year/ place

25.10.1975, Rīga