Pie Raunas

Dzejolis publicēts neilgi pirms dzejoļu krājuma "Atzīšanās" iznākšanas (1939).

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

10

Publishing year/ place

15.05.1939, Rīga