Dvēseles mezgli

Publicitātes informācija

"Nu jau ilgāk kā divus gadus pazīstot Dainu Jansoni-Treici un sekojot viņas daiļradei, pār­steidz dzejnieces radošais nemiers un darbu ražīgums. Dzejas valodas ritums viegls un rotaļīgs, ļoti muzikāls. Dainas dzeja ir ļoti emo­­cionāla, tēlaina, katra rinda jēgpilna, brīžiem – negaidītiem salīdzinājumiem pār­steidzoša. Apbrīnoju arī Dainas dzejas sa­­turisko diapazonu – no klusas, trauslas mīlestības lirikas līdz skaud­­ram dvēseles kliedzienam. Neiz­trūkst arī ironisks skatī­jums uz apkārtējās pasaules notikumiem. Esmu pārliecināts, ka katrs lasītājs atradīs Dainas dzejā kādu sev tuvu "stīgu", sirdi un dvēseli uzrunājošu domu, pārdzīvojumu un noskaņu."
Komponists Valdis Zilveris

Publisher

Apgāds "Jumava" (1991–)

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789934205507

Artist

Publishing year/ place

2021, Rīga