Vērtē prozu

Par LPSR Rakstnieku savienības valdes sēdi.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

10

Publishing year/ place

10.03.1973, Rīga