Tautas rakstnieks Andrejs Upīts

SATURS
В. Лацис. Народный писатель ЛатвССР Андрей Упит
Ēvalds Sokols. Andrejs Upīts – latviešu literaturas klasiķis un zinātnieks
Fricis Rokpelnis. Andrejs Upīts Lielā Tēvijas kara gados
Roberts Pelše. Andreja Upīša dramaturģija
Milda Kalve. Tautas rakstnieks Andrejs Upīts cīņā par mieru
Alfons Vilsons. Andreja Upīša "Plaisa mākoņos"
К. Т. Умбрасас. А. Упит и литовская литература
Г. Г. Тобиас. Андрей Упит и эстонская литература
Kārlis Egle. Tautas rakstnieka Andreja Upīša darbi (bibliogrāfisks papildinājums)

Raksti publicēti "Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīs" 1953, Nr. 1.

Publisher

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Reception

Person of reception

Publishing year/ place

1953, Rīga