Meklējumi dzejā un kritikas loma

Sakarā ar Baltijas padomju republiku literatūras kritiķu reģionālo apspriedi Rīgā.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

46

Publishing year/ place

13.11.1971, Rīga