Kas darāms, šodien jāpadar...

Dzejas dienu un dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņas dienu norise 1971. gadā.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

39

Person of reception

Publishing year/ place

25.09.1971, Rīga