Pasaules atslēgu meklējot

Par rakstnieku prasmi uztvert un atveidot dzīves īstenības parādības.
Sakarā ar M. Birzes aprakstu "Ceļojums pa Harcu", M. Čaklā grāmatu "Dzer, avotu, ceļiniek..." un I. Ziedoņa grāmatu "Kurzemīte".

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

34

Author

Publishing year/ place

21.08.1971, Rīga