Par dziesmiņu krāšanu

Raksta autors uzsver, ka dažādos novados latvieši runā nedaudz atšķirīgi, to apliecina arī viņa tautasdziesmu vākums. Viņš arī norāda uz nepilnībām 1844. gada tautasdziesmu krājuma publikācijā - pietrūkst lietpratīgas krājuma struktūras, reķinoties ar tematiku un vākuma topogrāfiju. Rakstam pievienots ieskats iespējamā tautasdziesmu klasifikācijas sistēmā.

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

nr. 15

Publishing year/ place

14.04.1860, Jelgava