Betrachtungen über die gegenwärtige Lage der Kirche und ihre Aussichten

Raksts "Pārdomas par pašreizējo baznīcas situāciju un tās uzskatiem" aplūko Baltijas vācu garīdzniecības lomu Baltijas dzīvē.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

nr. 24, 1.-11. lpp.

Classifier

Publishing year/ place

1875, Rīga