Komjaunietes pūra nauda

Ievas E. Kalniņas recenzija par Ingunas Dimantes romānu "Komjaunietes pūra nauda" (Zvaigzne ABC, 2019).

Publisher

Latvijas Rakstnieku savienība

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

10

ISSN

2501-0220

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

01.10.2019, Rīga