The Pilgrim`s Progress

Džona Banjana (Bunyan, 1628-1688) garīga satura alegoriskā romāna tulkojums latviešu valodā, domājams, ar vācu starpniekvalodas palīdzību. Pirmpublikācija laikrakstā "Latviešu Avīzes" (1844, nr. 30.-32.), visticamāk no vācu valodas tulkojis skolotājs un literāts Juris Natanaels Ramanis (1742/43 - pēc 1801), saglabājies manuskripts vairākos rokrakstos Cēsu muzejā, Latvijas Vēstures muzejā, LNB un LU AB.

Title in original language

The Pilgrim`s Progress

Publisher

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Type of publication

Book

Type of work

Translation