Jāņa bērnu dziesma Jāņu vakarā

Jāņu dziesma ar vēlējumiem dažādām sabiedrības kārtām un tuviniekiem.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

nr. 29 (1936). 16. jūl.

Publishing year/ place

16.07.1836