Nāk jauna maiņa

Par Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes beidzējiem 1980. gadā.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

10

Publishing year/ place

1980, Rīga