Rītausmas dzejnieki. Ausekļa un Lidijas Koidulas dzeja salīdzinošā skatījumā

Rakstā salīdzināts Ausekļa (īst.v. Miķelis Krogzemis : 1850-1879) un igauņu dzejnieces Lidijas Koidulas (īst.v. Lidija Emīlija Florentīne Jensena : 1843-1886) daiļrades ceļš un stilistiskās īpatnības.

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

nr. 17 (2008), 155.-164. lpp.

ISSN

1407-3110

Person of reception

Author

Publishing year/ place

2008