Who are the Humanists of Riga: a General Introduction to the Phenomenon

Rakstā sniegts vispārīgs ieskats Rīgas humānistu darbībā un literatūrā

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

nr. 30 (2015), 9. - 20. lpp.

ISSN

1407-3110

Author

Publishing year/ place

2015