Māteru Juris kā tiesībnieks

H. Apsītis sniedz ieskatu Māteru Jura vadītā laikraksta "Tiesu Vēstnesis" darbībā, viņa likumu tulkojumos, juridisko zināšanu avotos un terminoloģijā.

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

nr. 2

Person of reception

Publishing year/ place

02.1935, Rīga