Rokasgrāmata, kurā sarakstīts ir, uz kādu vīzi tai Dieva kalpošanai ar kristīgām ceremoniēm un baznīcas ieradumiem iekš mūsu zviedru valstes draudzēm būs noturētai un padarītai tapt

Zviedrijas baznīcas rokasgrāmatas tulkojums no vācu un/vai zviedru valodas. Grāmatā ievietots arī pirmais atdzejojums no zviedru valodas - Laurencija Petri dziesma Gud som all ting skapade jeb "Dievs, kas visu radījs sev par god` un priek`", dziesmas pamatā - Vecās Derības Ādama un Ievas motīvs. Rokasgrāmatas tulkojuma manuskripta fragmenti saglabājušies Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: AB RM LDB 5427.

Publisher

Apgāds "Georgs Matiāss Nellers"

Type of publication

Book

Type of work

Translation