Sāpēs rūdījies dzīves spēks

Par Dainas Avotiņas dzejas krājumu "Mazās ostas" (Liesma, 1974).

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

12

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

1974, Rīga