Ar zobenu sauli veda

Latviešu sarkanajiem strēlniekiem un Lielā Tēvijas kara cīnītājiem.
Redkolēģija: Valdis Lukss, Jūlijs Vanags, Vitauts Ļūdēns.

Publisher

Laikraksts "Liesma"

Type of publication

Selection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1974, Rīga