Latviešu pasakas un teikas 15 sējumos. 11. sējums

Pēc Anša Lerha-Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un rediģējis Pēteris Šmits.

Publisher

Valters un Rapa

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Compiler

Author of the comment

Publishing year/ place

Rīga