Ceļa rādītājs uz Dieva valstību. Ar jautāšanām un atbildēšanām

Luterāņu katehisms "Ceļa rādītājs uz Dieva valstību. Ar jautāšanām un atbildēšanām" iespiests 1791. gadā. Drukāts daļēji pie K. Hardera Rubenē, pēc 84. lpp. Rūjienā pie G. Bergmaņa.
Tā svēta bērnu mācība tā ticīga Dieva kalpa Luterus"

Publisher

Kristofa Hardera (Rubenes) spiestuve

Publishing year/ place

1791