Latvju dainas 6. sējumos. 2. sējums

Saturs1. Jaunības, jaunekļu dzīves un līksmas dabas cildināšana
2. Augums
1) Slaiks un garš, zems un druknis, sīks un mazs etc. augums
2) Seja, vaigu sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār un auguma kopšana
3) Mati un galvas rota
4) Pupi un pupu raudzīšana
3. Apģērbs un rota
1) Dažādi drēbju gabali un apģērbs un rota vispār
2) Vaiņags
3) Gredzens
4) Puķu dārzs un puķes vispār
4. Tikumi un netikumi, iedzimta daba
1) Meitu laba sadzīve savā starpā un ar citiem
2) Meitu gods, tiklība

a) Meita tura godu, sargā vaiņagu; netura godu, zaudē vaiņagu
b) Laima (Māra) rūpējās un gādā par meitu godu un tikumību

3) Droša sirds, skarba daba
5. Darbs, sevišķi sieviešu māju un rokas darbi
1) Mācība darbā.
2) Agra celšanās rītos, vēla gulšanās vakaros; māte un gailis cēlēji; miegs un snaudas
3) Darbs mēness gaismā, skalu trūkuma dēļ
4) Svētdienas un svētu vakaru nesvētīšana nevaļas dēļ
5) Darba tikums, šķirība
6) Slinkums, kūtrība, nešķirība etc.
7) Darba grūtums un daudzums, nevaļa, kavēkļi
8) Dažādi darbi, sevišķi drēbes un apģērbu darinot

a) Vakarēšana, suprags. Kopvērpšana muižā
b) Vērpšana
c) Dzīparu krāsošana. Krāsošanai lietā madaras, dzeltes, mēles
d) Adīšana, rakstīšana, šūšana, vispār
e) Ada cimdus, zeķes
f) Aušana vispār
g) Auž, šuj, raksta kreklus
h) Auž, raksta, pušķo villaines, sagšas
i) Auž, šuj lindrakus (brunčus, svārkus)
k) Auž palagus; deķus; dvieļus; jostas; dažādus audumus
l) Vadmalas velšana
m) Audeklu balināšana, drānu vēlēšana
n) Pūrs un pūra darināšana

9) Maltuve
6. Dzīves ļaunā puse, bēdas, asaras, etc.
1) Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas, nievāšana, nicināšana, mēlnesība
2) Ļauni ļaudis, nelabvēļi, skauģi, burvji, naidnieki; Dieva un Laimes palīgs
3) Laime mūža liceja; grūts mūžs, ļauna diena
7. Jaunekļu, puišu un meitu, savstarpēja satiksme
1) Meitu dziesmas
2) Puišu dziesmas
3) Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vai puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanas un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi
4) Apciemošana pa naktīm; meitās iešana
5) Apdziedāšana dzīrās, talka, muižas kopdarbos, godos, etc.

a. Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalīgas dziesmas
b. Veci puiši, vecas meitas
8. Lielība, brammanība
9. Dažādas dziesmas
"Latvju Dainās" izlietātie avoti
Dziesmu krājēju un vietu reģistrs un savākto dziesmu skaits
Pārskats par guberņu un apriņķu plašumu jūdzēs, iedzīvotāju skaitu ārpus pilsētām un miestiem un sakrāto dziesmu skaitu
Latīņu burti ar sevišķām rakstu zīmēm izlokšņu skaņu apzīmēšanai
Drukas kļūdas

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Book

Type of work

Atkārtots izdevums

ISBN

5796607383

Author of the comment

Publishing year/ place

1990, Rīga