Memuāru autori un viņu grāmatas

Autors: Josifs Šteimans.

Publisher

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"

Type of publication

Periodical publication

Type of work

Reception

Publishing year/ place

2008, Daugavpils