Pūķa dziesma

Romāns vidējā skolas vecuma bērniem.

Redaktore Lolija Soma.
Japāņu valodas vārdu atveide un tulkojums sniegts autores interpretācijā.
Ilustrējusi Agija Staka.
Mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava.

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

9789934003417

Artist

Author

Publishing year/ place

2009