Mums ir jānolād ļaunais un jāatstāj tumsa viņam

Liānas Langas saruna ar Pēteri Dragunu saistībā ar viņa otrā dzejoļu krājuma "Tumšā stundā" (Neputns, 2013) iznākšanu.

Publisher

Biedrība "Latvijas Literatūras centrs"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

2

ISSN

1691-6948

Author

Person of reception

Publishing year/ place

2013, Rīga