Staburaga bērni

Etīdes iz dzīves un dabas. Stāsts valdzina ar zēna gadu draudzības sirsnīgo un patiesīgo atveidi un romant. jūsmas iekrāsotu dzimtenes dabas tēlojumu. Daudzajos atkārtotajos izdevumos grāmata papildināta un pārlabota, tā publicēta arī saīsinātā variantā.

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Author

Publishing year/ place

1895, Rīga
Izdevējs: P. Bisnieks.