Quo vadis, Aspazija?

Rakstā Aspazijai pārmesta atsvešināšanās no partijas, "visas tautas" idejas propaganda un pāriešana pilsonības pusē.
Aspazija rakstā "Kur taisnība?” ("Jaunākās Ziņas", 1932, 14.XII) atspēkojusi "b. Brikšķa" pārmetumus un paskaidrojusi savu attieksmi.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

279

Classifier

Publishing year/ place

09.12.1932, Rīga