Dzejas un prozas izlase

Saturs
No krājumiem "Krāšņatas"; "Dziesminieks un velns; "Fantastiska novele un citas" ; "Leijerkaste".

Sastādītāja un priekšvārda autore – Dagmāra Ausekle.

Publisher

Izdevniecība "Zvaigzne"

Type of publication

Selection

Type of work

Original work

Compiler

Author of the comment

Publishing year/ place

1978, Rīga