Vai princesi var sasmīdināt?

Zigmunda Bekmaņa saruna ar Ronaldu Briedi saistībā ar viņa debijas dzejoļu krājuma "Asaru gāze" (Neputns, 2004) iznākšanu.

Publisher

Latvijas Mediji

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

317

ISSN

1691-1229

Person of reception

Publishing year/ place

20.11.2004, Rīga