69 stundas

69 stundas. Esejas un vērojumi par vietām un cilvēkiem.
Grāmatā bez ievada un izskaņas 23 nodaļas. E. Dēliņš raksta par Vāciju, ielenkto Berlīni, Zviedriju, Ameriku un Kanādu un par tur 69 stundu ilgajā apceļošanas laika satiktajiem cilvēkiem.

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Classifier

Publishing year/ place

1969, Melburna
Izdevējs: Austrālijas Latvietis.