Cietumnieks savā zemē; Dzejas sārts; Šūpļa dziesma; Atbalss

Ppaustas Medeņa izjūtas 50. gadu beigās, sūtītas uz ASV brālim.

Publisher

Mēnešraksts "Ceļa Zīmes" (1948–1987)

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

Publishing year/ place

01.06.1961, Londona