Cilvēkam; Ielu dzelzceļa labotājiem; Pastarā diena; Bez virsraksta

Publikācija ar Annas Kalvišķes vārdu.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

10

ISSN

1691-7383

Author

Publishing year/ place

01.10.1927